ask_eldar_foto

i.e.d., prof. İbrahimov Eldar Rza oğlu

12 mart 1945-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının – Naxçıvan rayonunun (indiki Babək rayonu) Cəhri kəndində anadan olmuşdur.

1970-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı institutunu, sonra isə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya institutunu bitirib. 1980-1985-ci illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsində təlimatçı, Naxçıvan MSSR Dövlət Kənd Təsərrüfatı İstehsal-Texniki Təminat Komitəsinin sədri olub. 1986-1988-ci illərdə Naxçıvan MSSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsinin sədr müavini, 1988-1991-ci illərdə isə Naxçıvan MSSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini – Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsinin sədri, Vilayət Partiya Komitəsinin büro üzvü olmuşam. 1993-1995-ci illərdə Naxçıvan MR Baş nazirinin birinci müavini, Dövlət İqtisadyyat və Planlaşdırma Komitəsinin sədri vəzifələrində çalışıb.

*

1985-1990-cı illərdə Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin deputatı, 1990-1995 illərdə Azərbaycanın xalq deputatı və müstəqil Azərbaycan Respublikasının 1995, 2000, 2005-ci illərdə üç çağırış Milli Məclisinin deputatı seçilmişəm və Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədridir.

1970-1982-ci illərdə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutunun müəllimi və 1997-2002-ci ilərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının dosenti olub.

1997-ci ildə Bakıda Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunda “Bazar münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatında texniki xidmətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik, 2011-ci ildə Gəncədə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində “Aqrar sahibkarlığın inkişafının iqtisadi problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

2005-ci ildə Respublika Prezidentinin sərəncamı ilə aqrar sahədə xüsusi xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni ilə, 2015-ci ildə “Şərəf” ordeni ilə təltif olunub.

60-a yaxın elmi əsərin müəllifidir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının məsləhətçi-professorudur.

Ailəlidir. Üç övladı və nəvələri var.