in2_qafarov_shamili.e.d., prof. Qafarov Şamil Saleh oğlu

1950-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda  anadan olmuşdur.

1967-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Sənayenin iqtisadiyyatı fakültəsinə daxil olmuşdur. 1971-ci ildə institutu əla qiymətlərlə bitirmiş və təyinatla yeni tikilməkdə olan Bakı Maşınqayırma zavoduna iqtisadçı vəzifəsinə göndərilmişdir.

1974-cü ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin nəzdindəki Elmi-Tədqiqat İqtisadiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsinə keçmişdir.

1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Siyasi iqtisad ixtisası üzrə aspiranturanın əyani şöbəsinə daxil olub. 1978-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi tərəfindən təyinatla “Siyasi iqtisad” kafedrasına müəllim vəzifəsinə göndərilmişdir.

1980-ci ildə “İctimai əmək bölgüsü qanunu və inkişaf etmiş sosializmdə onun fəaliyyəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi adına layiq görülmüşdür.

1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində baş müəllim, 1986-cı ildə dosent seçilmişdir. 1998-ci ilin iyun ayında isə Bakı Dövlət Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.

2001-ci ildə “İctimai əmək bölgüsünün sosial iqtisadi problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

 

 

*

1999-cu ildə “Beynəlxalq əmək bölgüsü: formalaşması, dinamikası və strukturu” adlı kitabı, elə həmin ildə “İctimai əmək bölgüsü və onun sosial-iqtisadi problemləri” adlı 24, 25 çap vərəqi həcmində monoqrafiyası çap olunmuşdur.

2002-ci və 2004-cü illərdə Azərbaycanda onun rəhbərliyi və müəllifliyi ilə “İqtisadi nəzəriyyə” dərsliyi çap olunmuşdur. Bu, respublikada qeyri-iqtisad ali məktəbləri üçün ilk və yeganə dərslikdir.

5 kitabın, 122-ə qədər məqalənin müəllifidir.

10-dan çox doktorluq və namizədlik dissertasiyalarının rəsmi opponenti kimi çıxış etmişdir.

2003-cü ilin may ayından Bakı Dövlət Universitetinin professor vəzifəsinə seçilmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun nəzdindəki respublikada doktorluq dissertasiyası üzrə İxtisaslaşdırılmış Şuranın (D.01.181) üzvüdür. Respublika elmi tədqiqatların təşkili və əlaqələndirilməsinin İqtisadiyyat üzrə problem Şurasının üzvüdür.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının professorudur.

Ailəlidir, iki övladı var.

DSC_0787samil_8861 - копия