ask_naila_foto

i.e.n., dos. Eyvzova Nailə Kamal

06 iyun 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutuna daxil olmuşdur. 1995-ci ildən  Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunda “ASM-in iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında laborant, böyük laborant, 2000-ci ildən isə müəllim, baş müəllim vəzifələrində işləyir.

2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı təyin edilmişdir. 2006-cı ildə müvəffəqiyyətlə dissertasiya müdafiə edərək, iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

*

Hazırda UNEC-in “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının dosentidir.

Müxtəlif adda elmi məqalə, konfrans materialları tezisləri dərc edilmişdir. Müntəzəm olaraq kafedranın ixtisasına uyğun dövlət büdcəsi elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsində fəal iştirak edir.

sfera_xxxx_7265