tenzim_aygun_fotoi.e.n., b/m. Süleymanova  Aygün Həsən qızı

19 yanvar 1972-ci ildə Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.

1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

İqtisad Universitetinə laborant vəzifəsinə işə qəbul edilmişdir.

 

 

*
İstehsalatdan ayrılmadan aspiranturaya daxil olmuşdur.

2007-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

2016-cı ilə kimi UNEC-in “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində işləyib.

12 adda nəşr edilmiş elmi məqalənin müəllifi olub.