cog1_vahid_fotoi.e.n., dos. Ağayev Vahid Qurban oğlu

2 fevral 1947-ci ildə Kürdəmir rayonunun Atakişili kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.

1965-1970-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetenin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Geoloji coğrafiya fakültəsində təhsil almışdır.

1972-1974-cü illirdə Azərbaycan Komsomol Gənclər İttifaqının Kürdəmir rayon komitəsinin katibi vəzifəsində çalışmışdır.

1974-1989-cu illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat institutunda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

 

*
1981-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi adına layiq görülmüşdür.

1989-1995-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında;
1995-2001-ci illərdə Bakı Əmtəəşunaslıq-Kommersiya institutunda dosent vəzifəsində işləmişdir.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində «Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı» kafedrasında dosentidir.

50-dən artıq elmi məqalə və metodiki işlərin müəllifidir.

Ailəlidir, üç övladı, beş nəvəsi var.