lala

i.e.n., dos. Amanova Lalə Səmədağa

15 may 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1987-ci ildə D.Bunyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “ Uçot-iqtisad” ixtisasını  bitirmişdir.

1992-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunda  namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, iqtisad elmləri namizədi dərəcəsini almışdır.

 

*

1993-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat laboratoriyasında baş elmi işçi işləyib.
1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “Aqrar-sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışıb.
2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dosentdir.

Hazırda UNEC-in Rus İqtisadiyyat Məktəbinin “İqtisadiyyat” kafedrasının dosentidir.

30-dan cox elmi-metodiki işlərin, onlardan: 1 dərs vəsaiti, 3 dərslik, 2 dərs proqramları, beynəlxalq və  praktiki konfranslar, elmi məqalələrin müəllifidir.

Evlidir, bir qızı var.