ask_lala_foto

i.e.n., dos. Amanova Lalə Səmədağa

15 may 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1987-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir.

1992-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

1987-ci ildən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunda iqtisadçı, elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

*

1993-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat laboratoriyasında baş elmi işçi,
1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “Aqrar-sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışıb.

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıb.

2017-ci ilə kimi “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının dosenti olub.
2017-ci ildən UNEC-in “İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının dosentidir.

20 elmi əsər və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

Ailəlidir, bir övladı var.