i.e.n., dos. Bayramov Zakir Zəkəriyyə oğlu

25 oktyabr 1942-ci ildə anadan olmuşdur.

1960-1965-cı illərdə orta məktəbi qurtardıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) iqtisad  fakültəsində təhsil almışdır.

1960-cı ildən əmək fəaliyyətinə başlamışdır. «Qızıl Şərq» mətbəəsində işləmişdir.

1968-1972-ci illərdə aspiranturada oxumuşdur.

 

*

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi adına layiq görülmüşdür.

1966-cı ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) mühasibatlığında baş mühasibin müavini işləmişdir.

2017-ci ilə kimi İqtisad Universitetinin “İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları” kafedrasının dosenti olub.