qiymat_yaqut_fotoi.е.n., dos. Bеydiyеvа Yaqut Zahid qızı

21 fevral 1955-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1976-cı ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Xalq təsərrüfatının planlaşdırılması fakültəsinə daxil olmuşdur.

1980-cı ildə həmin institutu  fərqlənmə diplomu ilə bitirərək iqtisadçı ixtisasına yiyələnmişdir.

1980-83-cü illərdə institutun Komsomol Komitəsinin katibinin müavini vəzifəsində çalışmışdır.

1984-cü ildən İqtisad Universitetində laborant vəzifəsində işləmişdir.

 

 

*

1989-cu ildən «Qiymət» kafedrasında çalışır.

1999-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

2006-2017-ci illərdə “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının dosenti olub.

20-dən çox elmi əsərin, bir çox proqramların müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI