bux_allaz_fotoi.e.n., dos. Daşdəmirov Əlləz İsa

1938-ci ildə Gürcüstanın Bolnisi rayonunun  Saraçlı kəndinlə  anadan olmuşdur.

1963-cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin İqtisad fakultəsinin Mühasibat uçotu ixtisası üzrə tam kursu  bitirmişdir.

1963-1972-ci illərdə Abşeron rayonunun Zirə südçülük-tərəvəzçilik  sovxozunda  baş mühasib vəzifəsində işləmişdir.

 

 

 

1972-ci ildən 1984-cü ilə kimi Az.ETKTİ elmi işçi, baş elmi işçi və şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

1976-cı ildə iqtisad elmləri namizədi alimik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmidir. İqtisad elməri namizədidir.

01 sentyabr 1984-cü ildən D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda  baş müəllim vəzifəsində işə qəbul olunmuşdur.
Hazırda İqtisad Universitetində “Mühasibat uçotu və audit” dosent vəzifəsində işləyir.

110 elmi məqaləsi, o cümlədən 2 monoqrafiya, 2 dərs vəsaiti və 1 dərsliyi nəşr olunmuşdur.

Ailəlidir, üç oğlu, 4 nəvəsi var.