statistika_dunyamaliyeva_vafai.e.n., dos. Dünyamalıyeva Vəfa Rəşid qızı

1973-cü ildə  Bakı şəhərində anadan olub.

1979-1989-cu illərdə Bakı şəhəri 250 N-li məktəbdə təhsil alıb.

1989-cu ildə N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialının Plan-iqtisad fakültəsinə daxil olmuş və 1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmşdır.

2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetinin “Ümumiqtisad” kafedrasında müəllim işləmişdir.

2003-cü ildən “Statistika” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

2006-cı ildən “Statistika”kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

 

*

2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Azərbaycan Resrublikasında ailələrin demoqrafik qanunauyğunluqlarının statistik tədqiqi” mözusunda  namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

Hazırda UNEC-in “Riyaziyyat və statistika” kafedrasının dosentidir.

“Ətraf mühitin qorunması satistikası”, “Milli hesablar sistemi”, “Statistika nəzəriyyəsi (məsələlər külliyatı), “Ev təsərrüfatlarlarının büdcəsi statistikası” adlı dərs vəsaitinin, “Ətraf mühitin qorunması statistikası”, “Ev təsərrüfatlarlarının büdcəsi statistikası fənn proqramlarının müəllifidir.

vafa_8863 - копияkollektiv_5643

UNEC müəllimləri mükafatlandırldı (30.11.2016)