Снимок666

Dekan müavini:
i.e.n., dos. Əliyev Müşrəvan Əli oğlu

02.04.1962-ci ildə Ağdan rayonu, Suma kəndində anadan olmuşdur.

1989-cu ildə Leninqrad Maliyyə İqtisad İnstitutunun Bakı Filialını bitirmişdir.

1989-cu ildə təyinatla LMİİ BF-nin “Sənayenin iqtisadiyyatı” kafedrasında laborant kimi fəaliyyətə başlamışdır.

1989-1993-cü illərdə Sankt-Peterburq Maliyyə İqtisad Universitetinin əyani aspirantı olmuşdur.

1993-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi adını almışdır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasının dosentidir.

1995-2000-ci illərdə Kadrların ixtisasının artırılması və yenidən hazırlanması – xüsusi fakültəsində dekan müavini;

2000-2004-cü illərdə İqtisadiyyatın tənzimlənməsi və istehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı fakültəsinin dekan müavini vəzifələrində işləyib.

2010-cü ildən İqtisadiyyat və sənaye, hazırda İqtisadiyyat fakültəsinin dekan müavinidir.