emek_elmira_fotoi.e.n., dos. Əzizova Elmira Cavad qızı

7 iyul 1945-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1952-1963-cü illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1963-1969-cu illərdə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunda təhsil almışdır.

1962-ci ildən əmək fəaliyyətinə fəhlədən başlayaraq şöbə müdiri vəzifəsinə kimi yüksəlmişdir.

1980-1985-ci illərdə Sverdlovsk şəhərinin Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun aspiranturasında oxumuşdur.
1985-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.
1987-ci ildə baş elmi işçi adına layiq görülmüşdür. 1994-cü ildə dosent adını almışdır.

1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

 

 

*

Respublikamızın və xarici ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində çap edilmiş 120-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiya, 5 dərslik, 2 lüğət-məlumat kitabçası, metodik göstərişlər, proqramlar və bir neçə elmi xülasə şəklində yazılmış məqalələrin müəllifidir. Bundan başqa ixtiraetmə müəllifi kimi vəsiqəsi var.
Bir neçə beynəlxalq və regional miqyaslı elmi konfransların və simpoziumların iştirakçısı və məruzəçisi olmuşdur.

“Azərbaycanda sosioloji xidmət” monoqrafiyasına görə SSRİ XTS tərəfindən fərxri fərmana layiq görülmüşdür.

“Azərbaycanın tanınmış xanımları” Beynəlxalq layihəsinin qalibi olmuşdur. Bir sıra elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə görə bir neçə fəxri fərmanlara və təşəkkürlərə layiq görülmüşdür. Adı 2013-cü ildə nəşr olunan “Böyük iqtisadiyyat ensiklopediyası” göstərilən nüfuzlu iqtisadçı alimlərin sırasına daxil edilmişdir.