tic_gulnara_fotoi.e.n., dos.  Əzizova Gülnarə Əsabəli qızı

1973-cü il mayın 11-də  Balakən rayonunda anadan olmuşdur.

1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun Ərzaq malları əmtəəşünaslığı fakültəsində təhsil alıb.

2001-ci ildən Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun «Birja fəaliyyəti və reklam işi» kafedrasında müəllim işləmişdir.

2002-ci ildən  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Reklam işi» kafedrasında baş müəllim işləmişdir.

2005-ci ildən  «Ticarət» kafedrasında işləyib.

 

 

*

2004-cü ildə iqtisad elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2013-cü ildə dosent elmi adı verilmişdır.

Hazırda UNEC-in “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının dosentidir.

1 fənn proqramının,   1 monoqrafiyanın, 8 elmi məqalənin müəllifi, 3 tərcümə kitabının həmmüəllifidir.

muellima_xxx