i.e.n., dos. Fərhadi Püstə Oruc qızı

1966-cı ildə Quba rayonunda anadan olmuşdur.

2003-cü  ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası ixtisasını; 2006-cı ildə həmin Universitetin  İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası ixtisasını magistr pilləsi üzrə bitirmişdir.

2010-cu ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır.

1993-cü ildən 2010-cu ilədək Az.ETKTİ  və Tİ laborant vəzifəsindən aparıcı elmi işçi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir.

2000-ci ildən 2010-cu ilədək AETKTİ və Tİ- da HİK-nin sədri; 2006-cı ildən “Aqrar istehsalçılar” İctimai Birliyinin sədridir.

 

 

*

100 yaxın elmi məqaləsi, 1 monoqrafiyası, 6 proqramı, 2 metodiki vəsaiti, 2 dərsliyi çap edilmişdir.

2013-cü ildə dosent adını almışdır.

2013-2016-cı illərdə  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrasında   müəllim vəzifəsində çalışıb. Eyni zamanda Bakı Biznes Universitetində “Marketinq və Menecment” kafedrasında müəllim  və akademik məsləhətçi işləyib.