7i.e.n., dos. Həsənova Marta Ağahüseyn qızı

2 mart 1936-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1960-cı ildə Məşədi Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) Mühəndis iqtisad fakültəsinin Sənayenin iqtisadiyyatı və planlaşdırılması ixtisasını bitirmişdir.

1960-cı ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

 

*

1962-ci ildə aspiranturaya daxil olmuşdur.
1968-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad elmlər namizədi adına layiq görülmüşdür.

İqtisad Universitetinin “Müəssisənin iqtisadiyyatı” kafedrasının müəllimi, dosenti,
UNEC-in Fəxri professoru olub.

60-dan çox elmi-metodiki iş, məqalə, tezis, dərs vəsaiti və dərsliklərin müəllifidir.