tic_huseyn_fotoi.e.n., dos.  Həşimov Hüseyn İbrahim oğlu

1952-ci il fevralın 25-də  Naxçıvanın Culfa şəhərində anadan olmuşdur.

1969-1973-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Uçot iqtisad fakültəsində təhsil alıb.

1979-1992-ci illərdə Elmi-Tədqiqat İnstitutunda kiçik və baş elmi işçi, bölmə və şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb.

1996-cı ildə Sumqayıt Dövlət Universitetiində baş müəllim;
1998-2000-ci illərdə kafedra müdiri işləyib.

 

 

*

1984-cü ildə iqtisad elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Reklam işi» kafedrasında işləmişdir.

2004-cü ildən «Ticarət» kafedrasında işləyib.

2005-cü ildən dosent əvəzi olub. Hazırda “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının dosentidir.

65 fənn proqramının,  metodiki dərs vəsaitinin,  dərsliyin, elmi məqalənin müəllifidir.