in2_huseynov_fazili.e.n., dos. Hüseynov Fazil İbrahim oğlu

1940-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunun Nazırlı kəndində anadan olmuşdur.

1963-cü ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuş, 1968-ci ildə Siyasi iqtisad ixtisası üzrə bitirib D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Siyasi iqtisad” kafedrasında iş fəaliyyətinə başlamışdır.

01.09.1968-01.01.1988-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Siyasi iqtisad” kafedrasına baş laborant, müəllim və baş müəllim vəzifələrində işləmişdir.

01.01.1988-01.09.1990-cı illərdə N.A.Voznesenski adına indiki Sankt-Peterburq Dövlət İqtisad İnstitutunun Bakı filialı “Siyasi iqtisad” kafedrasının baş müəllimi işləmişdir.

1982-ci ildə “Yetkin sosializm mərhələsində ictimai əmək bölgüsünün dərinləşməsi və təkmilləşməsi problemləri” mövzusunda iqtisad elmləri namizədi adını almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

*

01.09.1990-31.08.2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti olub.

Hazırda “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının dosentidir.

İqtisad elminin ümumi problemlərinə aid 2 monoqrafiya, 5 kitab, 4 dərslik, çoxlu sayda elmi məqalə, tezis, dərs və tədris vəsaitilərinin müəllifidir.  40-dan çox elmi əsərin müəllifidir.

Ailəlidir, beş övladı var.

fazil 1 (14)