statistika_ibrahimov_oruci.e.n., dos. İbrahimov Oruc İbrahim oğlu

10.10.1937-ci ildə anadan olub.

1955-ci ildə Bakı Statistika Texnikumuna daxil olmuş və 1958-ci ildə  Statistika  ixtisası üzrə bitirmişdir.

1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olmuş və həmin universiteti 1964-cü ildə Statistika ixtisası üzrə bitirmişdir.

1958-1969-cu illərdə Azərbaycan SSR Mərkəzi Statistika İdarəsinin “Əsaslı tikinti statistikası” şöbəsində iqtisadçı, baş iqtisadçı və müdir vəzifəsində çalışıb.

1969-1972-ci illərdə Moskva İqtisadi-Statistika İnstitutunda əyani aspiranturada oxumuş və 1972-ci ildə həmin institutda dissertasiya işini müdafiə edib iqtisad elmləri namizədi elmi adına layiq görülüb.

1972-1979-cu illərdə D. Bünyadzadə adına AzXTİ-n “Statistika” kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifəsində işləyib.

1973-cü ildə 2 illik Bakı Jurnalistika Universitetini bitirib.

 

 

*

1975-1976-cı illərdə Fransada təhsil almış və Əlcəzair Neft İnstitutunda professor vəzifəsində çalışmışdır.

1979-cu ildə “Statistika” kafedrasında dosent vəzifəsinə seçilib.

1979-1989-cu illərdə “Statistika” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

1989-2017-ci illərdə “Statistika” kafedrasının dosenti vəzifəsində işləmişdir.

1996-2005-ci illərdə Odlar Yurdu Universitetinin “Ümumi İqtisadiyyat” kafedrasına rəhbərlik etmişdir.

2009-cu ildən AR İSN İİETİ- də direktor müavini vəzifəsində işləyir. Həmin İnstitutun Elmi Şurasının sədr müavini və elmi-metodoloji Seminarının sədridir.

90 ç.v. həcmində elmi-metodiki və dərsliklərin müəllifi, o cümlədən “Milli sərvət statistikasının metodoloji əsasları” adlı monoqrafiyanın müəllifidir.

Ailəlidir. İki övladı var.