bux_samaya_fotoi.e.n., dos. İbrahimova Səmayə Əli

17 sentyabr 1939-cu ildə  Cürcüstan Respublikasının  Tbilisi şəhərində anadan olmuşdur.

1965-ci ildə Tbilisi Dövlət Universitetinin İqtisad fakultəsinin mühasibat uçotu ixtisasını bitirmişdir.

1967-1981-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Plan Komitəsi nəzdində institutda baş elmi işçi – bölmə müdiri vəzifələrində işləmişdir.

 

1968-1972-ci illərdə həmin institutun aspirantı olmuş və 1973-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədidir elmi adına layiq görülmüşdür. 1977-ci ildə baş elmi işçi diplomunu almışdır.

1981-1984-cü illərdə Kirovabad Texnologiya institutunda müəllim vəzifəsində işləmişdir.

1984-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində  baş müəllim, 1990-2016-cı illərdə dosent  vəzifəsində çalışıb.

90-dan artıq elmi-metodiki əsəri çap edilmişdir.