ilhamai.e.n., dos. Mahmudova İlhamə Məhəmmədnəbi qızı

14 avqust 1971-ci ildə anadan olmuşdur.

1993-cü ildə «Tikintinin iqtisadiyyatı» ixtisası üzrə Azərbayjan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu (indiki Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş müəllim vəzifəsində işləmişdir.

*

2004-cü ildə «Bazar münasibətləri şəraitində region təsərrüfatının kompleks inkişafı problemləri» mövzusunda 08.00.05 «Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi» (makrosəviyyədə) ixtisası üzrə iqtisad elmləri namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Hazırda “İqtisadiyyatın təmzimlənməsi” kafedrasnın dosentidir.

2 dərslik, 4 proqram, 4 dərs vəsaiti, metodik göstəriş, 18 elmi məqalənin müəllifidir.
3 dərsliyin tərcüməsində iştirak edib.

2016-cı ilin dekabrında UNEC-dəki səmərəli elmi-pedaqoji və əmək fəaliyyətləri nəzərə alınaraq təşəkkür elan edilmişdir.