vergi_leyla_fotoi.e.n., dos. Mehdiyeva Leyla Tofiq qızı

1972-ci il iyunun 25-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1989-cu ildə N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialına daxil olmuşdur.

1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

*
2001-ci ildə AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutuna dissertanturaya daxil olmuşdur.

*
2005-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

1994-2008-ci illərdə BBY-də müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

2008-ci ildən Azərbycan Dövlət İqtisad Universitetinin  “Vergi və vergiqoyma” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

Hazırda İqtisad Universitetinin “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının dosntidir.

15 elmi əsərin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.