iqt_inf_rovsan_muradovi.e.d., dos. Muradov Rövşən Şahbaz

10 may 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu (indi Universitet) fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və təhsilini Azərbaycan Elmlər Akademiyasının (indiki Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının) İqtisadiyyat İnstitutunun əyani aspiranturasında davam etdirmişdir.

1997-ci il mayın 30-da “Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində əhalinin  məşğulluq quruluşunun formalaşması və  təkmilləşdirilməsi problemləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 24 noyabr 1997-ci il tarixli qərarı ilə ona iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi verilmişdir.

1993-cü ilin avqustunda gənc mütəxəssis kimi İqtisad Universitetinin “Sosioloji elmi tədqiqat” laboratoriyasında kiçik elmi işçi   vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1994-cü il sentyabrın 28-də köçürmə yolu ilə AR-nın Ali Sovetinin (indiki Milli  Məclisin) İqtisadi siyasət daimi komissiyasına (indiki Komitəsinə) ekspert vəzifəsinə təyin edilmişdir. Həmin ildən Aparatda müxtəlif məsul vəzifələrdə məsləhətçi, böyük məsləhətçi, baş məsləhətçi, şöbə müdirinin müavini-sektor müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

Hazırda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Aparatının İqtisadi qanunvericilik şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində işləyir.

 

*

26 sentyabr 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adı verilmişdir. Hazırda Milli Məclisdə işləməklə yanaşı yarım ştat əvəzçiliklə UNEC-in “Menecment” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

27 iyun 2013-cü ildə Dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2978 nömrəli Sərəncamı ilə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

17 iyun 2015-ci ildə “İnzibati vəzifələr tutan dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1275 nömrəli Sərəncamı ilə 3-cü dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

25 noyabr 2015-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında əmək potensialının formalaşması və istifadəsinin sosial-iqtisadi və demoqrafik problemləri” mövzusunda elmlər doktoru   dissertasiyası müdafiə etmiş (şifrə:5308.01-Ümumi iqtisadiyyat)  və Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya  Komissiyasının 21 oktyabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə ona iqtisad üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

4 monoqrafiya, 70-dək elmi-metodiki əsərin müəllifidir.

Evlidir, iki övladı var.

muradovок