ticaret_mubarizi.e.n., dos.  Qurbanov Mübariz Musa oğlu

01 iyun 1947 ildə Bərdə şəhərində anadan olmuşdur.

1972-ci ildə D. Bünyadzadə ad. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirmiş, “Ticarətin təşkili və texnikası” kafedrasında laborant, 1972-ci ildən baş laborant vəzifələrində işləmişdir.

1979-cu ildən müəllim, baş müəllim işləmişdir.

1986-cı ildə Moskva şəhərində Sovet Ticarəti İnstitutunda  namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidr.

1992-ci ildə dosent vəzifəsini tutmuşdur.

 

 

*

1994-1995-ci illərdə Kommersiya  fakultəsində dekan müavini, dekan əvəzi vəzifələrində işləmişdir.

1995-2001-ci illərdə “Ərzaq malları  əmtəəşünaslığı” fakültəsinin dekanı;
2001-2004-cü  illərdə “Reklam işinin təşkili” kafedrasının müdiri vəzifələrində işləmişdir.

2005-ci ildən “Dizayn” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyib.
2017-ci ilə kimi UNEC-in “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının dosenti olub.

Ailəlidir, iki övladı, nəvələri var.