emek_samira_fotoi.e.n., dos. Qurbanova Samirə Ələddin qızı

1972-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1979-cu ildə Bakı şəhərində 20 №-li məktəbin birinci sinfinə qəbul olunmuş;
1989-cu ildə həmin məktəbi  bitirmişdir.

1989-cu ildə ildə V.Z.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə İqtisad İnstitutunun Bakı filialına daxil olmuş;
1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu Maliyyə-kredit ixtisası üzrə Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1994-cü ildən 1996-cı ilə qədər Bakı Şəhər Maliyyə İdarəsinin Büdcə şöbəsində aparıcı iqtisadçı vəzifəsində çalışmışdır.

1996-cı ildən 1997-ci ilə kimi Maliyyə-iqtisad texnikumunda müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

 

 *

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.
2004-cü ildən həmin kafedrada  baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

2007-ci ildə “Əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və onun sosial-iqtisadi səmərəsi” mövzusunda namizədlik dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2008-ildə  iqtisad elmləri namizədi  alimlik dərəcəsini almışdır.

2013-cü ildən isə kafedranın dosenti vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2019-cu ildən “Menecment” kafedrasının dosentidir.

“İnsan resurslarının idarə edilməsi”, “Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası”, “Əməyin təşkilinin əsasları”, “Əməyin təşkilinin sosial-iqtisadi problemləri”, “Xalq təsərrüfatı sahələrində əmək məhsuldarlığı və əmək haqqı”, “Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti” fənləri üzrə mühazirə və məşğələ dərslərini tədris edir.