nazar_cingizi.e.n., dos. Rüstəmov Çingiz  Adil oğlu

1947-ci il fevralın 22-də Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olub.

1955-cü ildə Bakı şəhəri Səbail rayonu 160 saylı orta ümumtəhsil məktəbinə daxil olub.

Məktəbi bitirdikdən sonra M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutunun iqtisadiyyat fakültəsinə daxil olub.

1971-ci ildə institutu iqtisadçı ixtisası üzrə bitirdikdən sonra «Lahiyə dənizneft» Elmi-Tədqiqat İnstitutuna təyinat alıb.

1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Siyasi iqtisadiyyat ixtisası üzrə aspiranturasına daxil olub. 1977-cü ildə həmin ixtisas üzrə aspiranturanı  bitirib.

 

*

1985-ci ildə namizədlik dissertasiyasının müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

1993-cü ildən 2000-ci ilə qədər «Körpü» müştərək müəssisəsinin direktoru vəzifələrində çalışıb.

2006-cı ildə İqtisad Universitetinin Magistratura Mərkəzinin direktor müavini işləmişdir.

Hazırda  İqtisad Universitetinin «İqtisadi nəzəriyyə-1» kafedrasının dosentidir.

Ailəlidir, 2 oğlu var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI