bux_rasid_fotoi.e.n., dos. Rüstəmov Rəşid Pənah oğlu

5 may 1946-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonu Cataq kəndində anadan olmuşdur.

1970-ci ildə  Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı  İnstitutunu bitirmişdir.

Həmin ildən “Mühasibat uçotu” kafedrasında laborant, müəllim, baş müəllim vəzifələrində işləyib.

 

 

*

1993-2016-cı illərdə “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının dosenti olub.

1982-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi adına layiq görülmüşdür.

40-a qədər emi məqaləsi, bir neçə dərs vəsaiti, tədris-metodiki tapşırıqları və fənn proqramları çap edilmişdir.