vergi_zahid_fotoi.e.n., dos. Rzayev Zahid Hüseyn oğlu

1960-cı il martın 4-də Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.

1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki Bakı Dövlət Universitetini) Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1981-1984-cü illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Kibernetika İnstitutunun aspirantı olmuşdur.

1986-cı ildə həmin institutda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

1984-1991-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Kibernetika İnstitutunda elmi işçi;
1991-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının dosenti olmuşdur.

 

*

2004-cü ildən Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin əməkdaşıdır.

2006-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının dosenti (0,5) olub.

Hazırda UNEC-in “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının dosentidir.

40-dan artıq elmi-metodiki əsərin müəllifidir.

Evlidir, iki övladı var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI