muh_salahov_anveri.e.n., dos. Salahov Ənvər Sadıx oğlu

18 aprel 1958-ci ildə  Kəlbəcər rayonun Başlıbel kəndində anadan olub.

1975-1979-cu illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində) ali təhsil alıb.

16 avqust 1979-cu ildən 26 aprel 1993-cü ilədək Kəlbəcər rayon istehlak cəmiyyətində mühasib, böyük mühasib, iqtisadçı, böyük iqtisadçı, hüquq məsləhətçisi və baş mühasib vəzifələrində işləmişdir.

1980-1982-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

1984-cü ilin aprel-noyabr aylarında Azərbaycan KP Kəlbəcər Rayon Komitəsində baş mühasib vəzifəsində işləmişdir.

1984-1988-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun aspiranturasında qiyabi təhsil almışdır.

27 noyabr 1990-cı ildə Tibilisi Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

Kəlbəcər rayonunun işğal olunması ilə əlaqədar olaraq, 02 aprel 1993-cü ildən Bakı şəhərində məskunlaşmışdır.

26 aprel 1993 – 15 sentyabr 2014-cü illərdə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində işləmişdir:
26 aprel 1993 –  31 avqust 1994-cü illərdə Azərbaycan Kooperasiya İnstitutunun baş mühasibi;
1 sentyabr 1994 – 15 sentyabr 2014-cü illərdə müəllim, baş müəllim və dosent vəzifələrində;
24 avqust 1995 – 31 avqust 1996-cı illərdə “İqtisad” fakültəsinin dekanı vəzifəsində;
02 mart 1998 – 02 fevral 2012-ci illərdə “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

15 sentyabr 2014-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının dosenti vəzifəsində işləyir.

Ümumi həcmi 128,5 çap vərəqi olan 54 əsərin müəllifidir.

 

Elmi əsərləri:

Kooperasiya sistemində mühasibat uçotu. Dərs vəsaiti. Bakı, “Gülay” mətbəəsi, 1998, 15,5 ç.v.;

Mühasibat uçotunun kompüterləşdirilməsi: “1C: Бухгалтерия-Проф6.0” versiyalı mühasibat proqramına dair elmi-praktik vəsait. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2000, 7,5 ç.v.;

Mühasibat uçotunun kompüterləşdirilməsi: “Azmühasib” mühasibat uçotu proqramları paketinin tətbiqi xüsusiyyətləri. Dərs vəsaiti. Bakı, “Kooperasiya” nəşriyyatı, 2008, 15,6 ç.v. –İnternet ünvanı: www.Azmuhasib.com/tedris/;

İqtisadi islahatlar şəraitində mühasibat uçotu, audit və statistikanın təkmilləşdirilməsinin bəzi istiqamətləri. Kollektiv monoqrafiya. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2011, 19,5 ç.v.

Mühasibat uçotu və mühasibat tapşırıqları. Dərs vəsaiti. Bakı, Turizm İnstitutunun nəşriyyatı, 2014, 15 ç.v.

Mühasibat uçotu. Dərslik /V.M.Mehdiyevlə birgə/ Bakı,“SABAH”nəşriyyatı, 2016, 30,5 ç.v.

Hazırda mühasibat uçotunun beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi və mühasibat uçotunda komputer texnikasının tətbiq edilməsi problemləri istiqamətində elmi-tədqiqat işi aparır, “Azərbaycanda mühasibat uçotunun kompüterləşdirilməsi problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

Bir sıra Respublika və Beynəlxalq elmi-praktik konfranslarda iştirak etmiş və öz tədqiqat istiqamətinə uyğun çıxışlar etmişdir.

Azərbaycan Risk Peşəkarları Assosiasiyası-ARPA:  “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları və Milli Mühasibat UçotuStandartlarına keçid” mövzusunda təlim kursunu bitirmişdir.

23 iyul-23 avqust 2001-ci ildə Azərbaycan “Bilik” Maarifçilik Cəmiyyəti Gəncə Regional Təşkilatının İnformasiya-Təhsil Mərkəzi: “Kompüter texnikası və informativ texnologiyalar” kurslarında internet üzrə təlim kursunu bitirmişdir.

Azərbaycan Republikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “İqtisadiyyat” elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvü və elmi katibidir.

Ailəlidir, üç övladı var.

“Maliyyə resurslarından səmərəli istifadə KOS subyektlərinin rəqabət qabiliyyətini yüksəldəcək” (30.01.2018)