ekon_muharib_fotoi.e.n., dos. Zeynalov Müharib Yusif oğlu

10 oktyabr 1942-ci ildə Şəmkir rayonunda anadan olub.

1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (İndiki Bakı Dövlət Universiteti) İqtisadiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1968-1971-ci illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnsititutunun (İndiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin) “İqtisadi  kibernetika” kafedrasının aspirantı olub.

*

1972-ci ildə namizədlik dissertasiyası işini müdafiə edib, iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

1971-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Ekonometrika” kafedrasında çalışıb.

Ekonometrika sahəsində 40-dan çox elmi əsəri, o cümlədən bir neçə dərslik və dərs vəsaitləri çapdan çıxmışdır.