farhad123456i.f.d. Mikayılov Fərhad Qamboy oğlu

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Sosial inkişaf problemləri şöbəsinin böyük elmi işçisidir.

İqtisad elmləri namizədidir.

*

UNEC-in professor-müəllim heyəti İnkişaf mərkəzlərinin yaradılmasını təklif edir (23.10.2018)
UNEC alimləri ölkədə iqtisadi artımın təmin edilməsi yollarına dair təkliflər veriblər (24.10.2017)

farhad_7404 farhad_7406