12i.e.n., dos. Şəkərəliyeva Zibeydə Arif qızı

14 fevral 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2000-ci ildən İqtisad Universitetində müəllim və baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

*

2003-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

35-dən artıq elmi-metodiki əsəri vardır.

Hazırda “Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrasının dosentidir.

Doktorluq dissertasiyası mövzusu üzərində çalışır.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI