tic_matanat_fotoi.f.d., b/m. Dadaşova Mətanət İdris qızı

1964-cü il avqustun 8-də  Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1987-1991-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ticarətin təşkili  fakültəsində təhsil alıb.

2000-ci ildən «Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı» kafedrasında müəllim, 2004-cü ildən baş müəllim işləmişdir.

 

*

2009-cu ildə iqtisad elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2013-cü ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini almışdir.

2008-ci ildən  «Ticarət» kafedrasında işləyib.
Hazırda “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının baş müəllimidir.

23 elmi məqalənin və bir monoqrafiyanın müəllifidir.