tenzim_natiq_fotoi.f.d., b/m. Hacıyev Natiq Qədim oğlu

*

İqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.

“İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasının baş müəllimidir.