tenzim_natiq_fotoi.f.d., b/m. Hacıyev Natiq Qədim oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.
“İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasının baş müəllimidir.

2017-ci ildə həmmüəllifi olduğu məqalə (“Azərbaycanın regionlarında inkişafın ikiamilli funksional təhlili” – “Two-factorial functional analysis of economic development in the regions of Azerbaijan”) “Thomson Reuters”in elmi bazasına daxil olan “Electronic Journal of Polish Agricultural Universities” jurnalında dərc olunub. Məqalədə Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında (regionlarda) sənaye istehsalının və aqrar istehsalın əsas fondlardan və işçi qüvvəsindən asıllığının təhlilinı aparıblar. Təhlil zamanı əsasən Kobb-Duqlas istehsal funksiyasından və xətti funksiyadan istifadə olunub.