arzu

i.f.d., b/m. Həsənova Arzu Sadıq qızı

1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1985-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş və 1990-ci ildə N.A.Voznesenski adına Bakı filialın Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunu bitirmişdir.

2008-cı ildə dissertasiya müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almişdir.

 

*

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Sosial sferanın igtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim, 2013-cü ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır, 2015-ci ildən dosentdir.

2017-ci ildən UNEC-in Rus İqtisad Məktəbin “İqtisadiyyat” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

İki monoqrafiyanın və 14 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidır. Bir övladı var.