tic_sakina1_fotoi.f.d., b/m. Hüseynova Səkinə Yaqub qızı

1960-cı il iyulun 10-da  Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.

1980-1984-cü illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ticarətin təşkili fakültəsində təhsil alıb.

1994-cü ildən Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun «Kommersiya və idarəetmə» kafedrasında laborant, baş laborant və assistent vəzifələrində işləmişdir.

2011-ci ildə iqtisad elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2013-cü ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini almışdir.

 

*

2005-ci ildən Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetinin «Ticarət» kafedrasında işləyir.

Hazırda “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının baş müəllimidir.

25 elmi məqalənin və tezisin, 2 metodiki göstərişin, 4 proqramın müəllifidir.
Bir neçə dərs vəsaitinin həmmüəllifidir.

sem sakina333sem33