tenzim_muslum_fotoi.f.d., b.m. Mürsəlov Müslüm Mürsəl oğlu

27 fevral 1971-ci ildə Biləsuvar rayonunun İsmətli kəndində anadan olmuşdur.

1988-ci ildə orta məktəbi gümüş medalla bitirmişdir.

1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1994-1997-ci illərdə həmin Universitetin əyani aspiranturasında təhsil almışdır.

 

 

1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə ikinci təhsil almışdır.

2010-cu ildə İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün “Bazar münasibətləri şəraitində sosial infrastrukturun dövlət tənzimlənməsi  məsələləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur.

15-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.  3 dərsliyin tərcüməsində iştirak etmişdir.

1994-cü ildən “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasında çalışır.
Hazırda kafedranın baş müəllimidir.