rzayeva_vildan_foto_beyi.f.d., b/m. Rzayeva Vildan Zahid qızı

1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1986-1991-ci illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) təhsil alıb.

Müxtəlif illərdə Azərb. Elmlər Akademiyasının Geofizika institutunda, Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsinin nəzdində İqtisadiyyatın idarəedilməsi institutunda iqtisadçı vəzifəsində çalışıb.

2010-cu ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib (Mövzu – “Регулирование ВЭД и эволюция таможенной политики Азербайджана”). İqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.

 

 

*

1990-1993-cu illərdə Maliyyə-Kredit Texnikumunda (indiki Maliyyə-İqtisad Kolleci)
dərs deyib.

2001-ci ildən İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” kafedrasında işləyib.

Hazırda UNEC-in “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının baş müəllimidir.