rzayeva_vildan_foto_beyi.f.d., b/m. Rzayeva Vildan Zahid qızı

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib;
iqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
“Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının dosentidir.