nazar_sevdai.f.d., dos. Sərdarova Sevda Yusif qızı

1975-ci il mart ayının 22-də Bakı şəhərində anadan olub.

1982-1992-ci illərdə 172 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1993-1998-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində təhsil alıb.

2000-ci ildə “İqtisadi nəzəriyyə-1” kafedrasının dissertantı olub.

1993-cü ildə İqtisad Universitetinin Tədris hissəsində katibə-makinaçı; 1995-2000-ci illərdə “İqtisadi nəzəriyyə-1” kafedrasında laborant; 2001-2002-ci illərdə baş laborant; 2003-cü ildən müəllim,  baş müəllim işləyib.

2008-ci ildə iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur elmi dərəcəsi alıb.

Hazırda UNEC-in “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosentidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI