nazar_camalai.f.d., dos. Xankişiyeva Camalə  Xankişi qızı

8 dekabr 1978-ci ildə  Bakı şəhərində anadan olub.

1986-1995-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.

1996-2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (bakalavr) təhsil alıb.

2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin magistratura şöbəsində təhsil alıb.

*
2001-2002-ci illərdə “İqtisadi nəzəriyyə-1” kafedrasında  baş laborant işləyib.
2003-cü ildə müəllim, 2011-cu ildə isə həmin kafedrada baş müəllim vəzifələrində çalışıb.

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib, iqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.

Hazırda UNEC-in “İqtisadi nəzəryyə” kafedrasının dosentidir.

*

.      ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI
*

cama_xankishi