huquq_ceyhun_fotoi.f.d. Hacıyev Ceyhun Gülməmməd oğlu

19 may 1980-ci ildə Bakıda şəhərində  anadan olmuşdur.

2000-ci ildə ADİU-nun “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi ” ixtisası üzrə bakalavr;
2002-ci ildə isə magistratura pilləsini bitirmişdir.

2009-cu ildə Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının “Hüquqşünaslıq” ixtisasını bitirmişdir.

 

*
2004-cü ildən “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” üzrə İqtisad Universitetinin dissertantı olmuşdur.
2011-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Respublikamızda 6, xarici ölkələrdə isə 1 məqaləsi dərc olunmuşdur.

2001-ci ildən indiyə kimi İqtisad Universitetində işləyir.
Hazırda “İqtisadi Hüquq” kafedrasında 0.5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

Evlidir, iki övladı var.