bim1_ceshmi_fotoi.f.d. Hacıyeva Çeşmi Şəmsəddin qızı

Bakı Avropa Liseyində orta təhsil alıb.

2004-2008: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər üzrə,  Xüsusi İstedadlar Qrupunun Bakalavr dərəcəsi

Oktyabr 2004 – Yanvar 2005: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

Oktyabr 2004 – Yanvar 2010: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədr müavini

 

 

*
2008-2010: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər üzrə,  Xüsusi İstedadlar Qrupunun Magistr Dərəcəsi

2011-ci ildən Rusiya Federasiyası Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun “Azərbaycanın Geo-iqtisadi Modeli” üzrə PhD dissertantı olub.

2011-ci ilə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda “Azərbaycanın geoiqtisadi modeli” mövzusunda elmi işi müdafiə edərək, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi alıb.

2011-ci ilin sentyabrından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Xüsusi İstedadlar Fakültəsinin dekanı olub.