elsani.f.d., dos. Məmmədov Elşən Qardaşxan oğlu

4 avqust  1974-cü ildə Beyləqan rayonunda anadan olmuşdur. 1991-ci ildə Füzuli şəhəri Mirmehdi Xəzani adına orta məktəbi bitirmişdir.

1999-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirmiş, 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur.

2002-ci ilin mart ayında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında laborant vəzifəsində işə qəbul olunmuş, həmin ilin sentyabr ayından isə müəllim vəzifəsində fəaliyyətə başlamışdır.

Hazırda UNEC-in «Sоsiаl sferаnın iqtisаdiyyаtı və idаrə edilməsi» kafedrasının dosentidir.

31 may 2013-cü ildə “Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri” mözusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 18 fevral 2014-cü il tarixli (protokol № 05-k) qərarı ilə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Bir çox beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfransların iştirakçısı olmuşdur.

20-ə qədər elmi məqalənin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.