in2_abbasova_tamillai.f.d., b/m. Abbasova Tamella Cəlal qızı

31.12.1962-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1982-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti) Ticarətin iqtisadiyyatı fakültəsinə daxil olmuşdur.
1986-cı ildə həmin institutu bitirmişdir.

1994-cü ildən Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kollecində “İqtisadi nəzəriyyə” fənnini tədris etməklə pelaqoji fəaliyyətə başlamışdır.

*

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim işləyib.

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

Hazırda UNEC-in “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının baş müəllimidir.

15 elmi məqalənin müəllifidir, 2 kitabın müəyyən fəsillərinin tərciməsində iştirak etmişdir.

Ailəlidir, üç övladı var.