sevda24

fəl.e.n., müəl. Məmədova Sevda Kərim

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Biznesin idarə edilməsi” kafedrasının baş müəllimidir.  

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Fəlsəfə elmləri namizədidir.

 

 

*

1-sevda_karim_1435nobel_9454zahid_muelli88138d90b9dcd