1-sevda_karim_1435 - копияi.f.d., müəl. Məmmədova Sevda Kərim

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Biznesin idarəedilməsi” kafedrasının müəllimidir.

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi adına layiq görülmüşdür.

*
UNEC-də konfrans: “Müstəqil Azərbaycanın inkişafı rəqəmlərdə” (24.11.2016)

 

 

*

1-sevda_karim_1435nobel_9454zahid_muelli88138d90b9dcd