sfera_kamala_foto

i.f.d. Nəcəfova Kəmalə Akif qızı

1977-ci ildə Bakı şəhərində  anadan olmuşdur.

1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutuna daxil olmuş, 2000-ci ildə bakalavr dərəcəsi, 2002-ci ildə magistr dərəcəsi almışdır.

2007-ci ildən dissertanturaya qəbul edilmişdir. Müntəzəm olaraq təhsil müddətində  zəruri sayda elmi işləri və tezisi dərc olunmuşdur.

2013-cü il may ayının 15-də 08.00.05-“Ümumi iqtisadiyyat”  ixtisası üzrə “Sahibkarlığın sosial-iqtisadi səmərəliliyi və onun yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir, iqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.

*

09.1994-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Ümumi şöbəsində, 1997-ci ildən “Sosial sferanin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi kafedrasında” laborant, həmcinin saat hesabı müəllim vəzifəsində calışıb.

2019-cu ilin sonuna kimi Azərbaycan Dözlət İqtisad Universitetinin “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının baş müəllimi olub.

07.01.2020-ci il tarixdən həmin kafedranın dosenti vəzifəsinə keçirilib.

Ailəlidir. İki övladı var.

DSC_3223kamalaaaaa4181600857620480_niqtiadi_asimannatiq_Kamala

dos. K.Nəcəfova UNEC NEWS-da

UNEC rektoru: “Gənc müəllimlər yeni təşəbbüslərlə çıxış etməlidirlər” (10.04.2017)