konulİbrahimova Könül Tariyel qızı

konul_ibrahimova@unec.edu.az   

1974-cü il noyabrın 10-da Ağdam rayonunda аnаdаn оlmuşdur.

1992-ci ildə Аzərbаycаn Pedaqoji Universitetinin (indiki Azərbaycan
Pedaqoji Universiteti) filologiya  fakültəsinə qəbul olunmuşdur.

1996-cı ildə həmin universiteti bitirmişdir.

 

*

1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili”
kafedrasında laborant vəzifəsində çalışıb.

2002-ci ildən “Azərbaycan dili”  kafedrasının müəllimidir.

Ailəlidir, iki övladı var.