Yaqubov Sakit Məmədi oğlu

Elm və innovasiyalar üzrə prorektor

Əsgərov Şaiq Əhəd oğlu

İnzibati və təşkilati məsələlər üzrə prorektor

Qəndilova Səadət Tağı qızı

Tələbələrlə iş üzrə prorektor

Anar Rzayev Yaşar oğlu

Beynəlxalq əlaqələr və proqramlar üzrə prorektor

Zeynalov Mikayıl Gəray oğlu

İqtisadi məsələlər üzrə prorektor

Bağırzadə Elşən Rəsul oğlu

Rektorun müşaviri

Sadıqov Elnur Məhəmməd oğlu

Elmi katib