Bağırov Damət Abbas oğlu

Tədris və təlim texnologiyaları üzrə prorektor

Əsgərov Şaiq Əhəd oğlu

İnzibati və təşkilati məsələlər üzrə prorektor

Qəndilova Səadət Tağı qızı

Tələbələrlə iş üzrə prorektor

Bayramov Şahin Vaqif oğlu

Beynəlxalq əlaqələr və proqramlar üzrə prorektor

Zeynalov Mikayıl Gəray oğlu

İqtisadi məsələlər üzrə prorektor

Əzizov Əziz İsmayıl oğlu

Ümumi işlər üzrə prorektor

Bağırzadə Elşən Rəsul oğlu

Rektorun müşaviri

Sadıqov Elnur Məhəmməd oğlu

Elmi katib