II kurs magistrantlar üçün dissertasiya işi hesabat formaları

Dissertasiya işi hesabat forması – Az

Dissertasiya işi hesabat forması – Eng

Dissertasiya işi hesabat forması – Türk

Dissertasiya işi hesabat forması – Rus

2819 2