1783 1

2014/2015-ci tədris ilinin yaz semestrində kollokvium sualları və testlərinin bazaya yerləşdirilməsi aşağıdakı qrafik üzrə həyata keçiriləcək:

I kurslar üzrə

Kollokvium suallarının təqdim edilmə tarixi:

–  I kollokvium –  20.02.2015-ci il tarixinədək
–  II kollokvium – 25.03.2015-ci il tarixinədək
–  III kollokvium – 10.04.2015-ci il tarixinədək

II, III kurslar üzrə

Kollokvium testlərinin bazaya yerləşdirilməsi tarixi:

–  I kollokvium –  16.02.2015-ci il tarixinədək
–  II kollokvium – 10.03.2015-ci il tarixinədək
–  III kollokvium – 10.04.2015-ci il tarixinədək

IV kurslar üzrə

Kollokvium testlərinin bazaya yerləşdirilməsi tarixi:

– I kollokvium – 16.02.2015-ci il tarixinədək
– II kollokvium – 28.02.2015-ci il tarixinədək

Magistratura mərkəzi üzrə

Kollokvium suallarının təqdim edilmə tarixi:

–  I kollokvium –  16.02.2015-ci il tarixinədək
–  II kollokvium – 13.03.2015-ci il tarixinədək
–  III kollokvium – 15.04.2015-ci il tarixinədək

MBA Proqramı üzrə

–   İmtahan suallarının təqdim edilmə tarixi: 24.04.2015-ci il tarixinədək

SABAH qrupları üzrə

–   İmtahan suallarının təqdim edilmə tarixi: 24.04.2015-ci il tarixinədək

2014/2015-ci tədris ilinin yaz semestrində kollokviumların keçirilməsi aşağıdakı müddətlərdə təşkil ediləcək:

I kurslar üzrə

–  I kollokvium – 02.03.2015-ci il tarixindən 13.03.2015-ci il tarixinədək
–  II kollokvium – 13.04.2015-ci il tarixindən 24.04.2015-ci il tarixinədək

II, III kurslar üzrə

–  I kollokvium –  25.02.2015-ci il tarixindən 05.03.2015-ci il tarixinədək
–  II kollokvium – 27.03.2015-ci il tarixindən 06.04.2015-ci il tarixinədək
–  III kollokvium – 28.04.2015-ci il tarixindən 02.05.2015-ci il tarixinədək

IV kurslar üzrə

–  I kollokvium –  23.02.2015-ci il tarixindən 25.02.2015-ci il tarixinədək
–  II kollokvium – 10.03.2015-ci il tarixindən 12.03.2015-ci il tarixinədək

Magistratura mərkəzi üzrə

–  I kollokvium –  18.02.2015-ci il tarixindən 27.02.2015-ci il tarixinədək
–  II kollokvium – 27.03.2015-ci il tarixindən 03.04.2015-ci il tarixinədək
–  III kollokvium – 23.04.2015-ci il tarixindən 30.04.2015-ci il tarixinədək

SABAH qrupları üzrə

–   I kollokvium–23.02.2015-ci il tarixindən 28.02.2015-ci il tarixinədək
–   II kollokvium–27.03.2015-ci il tarixindən 31.03.2015-ci il tarixinədək
–   III kollokvium–27.04.2015-ci il tarixindən 01.05.2015-ci il tarixinədək

MBA Proqramı üzrə

–  I kollokvium –  18.02.2015-ci il tarixindən 27.02.2015-ci il tarixinədək
–  II kollokvium – 27.03.2015-ci il tarixindən 03.04.2015-ci il tarixinədək
–  III kollokvium – 27.04.2015-ci il tarixindən 01.05.2015-ci il tarixinədək