Əyani şöbə I kurs tələbələrinin I kollokviumun nəticələri

 

02.03.2015

İqtisadiyyat və Sənaye

 

03.03.2015

Kommersiya_fakültəsi

1361 2